Хотел „Авис“

Правила за настаняване на домашни любимци

Вашият домашен любимец е добре дошъл в хотел „Авис“

За настаняване с домашен любимец в хотелската част се заплаща еднократна такса за почистване, в момента на настаняване, както следва:

–  домашен любимец до 10 кг – 5,00 лв. / ден

– домашен любимец над 10 кг – 10,00 лв. / ден

Допускат се домашни любимци с установени хигиенни навици и с направени задължителните по закон ваксинации. 
Домашните любимци не могат да посещават ресторанта. 

Домашните любимци следва да се разхождат само на повод, по безопасен за другите гости начин и задължително с почистване от Вас след тях. Можем да съдействаме за пособия за чистене.

Установени имуществени щети, причинени от домашни любимци, се начисляват по сметка на госта и са дължими при напускане на хотела.

Щети, причинени от домашния любимец на други гости или посетители в хотела или тяхно имущество се поемат изцяло от собственика на домашния любимец и хотелът не носи отговорност за искове по този повод. В такива случаи, хотелът има право да анулира настаняването на госта и домашния любимец без предизвестие и без да дължи неустойка за неизползвани услуги.

В случаите, когато домашния любимец причинява неудобство на останалите гости или посетители в хотела, включително (но не само) шум от лай, рев и др., сосбтвеникът му ще бъде помолен да прекрати настаняването си в хотела.

Oт съображения за сигурност в хотела не се допускат гризачи, опасни или отровни животни.

от Ръководството: